20. maj 2018 ..:: Splošne informacije ::..   Login
 Informacije Minimize

GLASBENO IZOBRAŽEVANJE  

INSTRUMENTALIST

          4220 ŠKOFJA LOKA, BINKELJ 14

     

Glasbeno izobraževanje v tekočem šolskem letu

 

 

    V tekočem šolskem letu bomo poučevali naslednje instrumente oz. programe:

KLAVIR, KLAVIATURO, KITARO, FLAVTO, PETJE, HARMONIJO in ARANŽIRANJE.

     Glasbeno izobraževanje je namenjeno in oblikovano za: predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente, odrasle in starejše.

Vpisnina tekočega šolskega leto znaša 18,00 €.

Izobraževalna literatura posameznega programa ni všteta v šolnino in se plača posebej po ceniku, ki je določen. Na  razpolago je samo v e-obliki.

Znesek letne šolnine je pri rednem izobraževanju  razdeljen na deset enakih mesečnih obrokov; višina obroka je razvidna iz tabele (glejte cenik na linku spodaj).

Izredno izobraževanje je namenjeno tistim, ki si želijo izobraževati krajše obdobje od enega šolskega leta. Na voljo je paket tri urnega izobraževanja, z možnostjo podaljševanja (3/6/12/18).

Višina mesečnega obroka je določena na podlagi izbranega programa, leta vpisa, trajanja izobraževanja in upoštevanja določenega popusta.

Posebni popusti v višini do 25% se priznavajo v primeru določenih statusov (študent, upokojenec) in družinskega izobraževanja (2 ali več članov).

Plačevanje mesečnega obroka šolnine mora biti opravljeno do 15. v tekočem mesecu. Če plačilo tekočega obroka ni izvršeno do konec meseca, se pri naslednjem obroku zaračunajo stroški obresti in opominjanja ter se ne upošteva popust, če je bil priznan. Lahko pa sledi tudi začasna/stalna prekinitev pogodbe.

Znesek zaključnega izpita letnika znaša  16 .

Način izobraževanja:  skupinsko (2–3 udeleženci) in individualno.  

Šolska ura v obeh primerih traja 45 min. 

Koledar pouka  poteka enako kot v osnovni oz. srednji šoli. Objavljen na spletu.

Instrument. O njem se posvetujte z mentorjem. (nakup, menjava, model ….). Za določen čas je možna izposoja instrumenta proti plačilu. Učenec pri pouku uporablja šolski instrument.                               

Izostanki  se posebej ne nadomeščajo, s tem pa tudi kakršnokoli zmanjševanje zneska šolnine ne. Zaradi tega sta lahko v izobraževalni program dodatno vključeni do dve brezplačni uri, ki ju opravi slušatelj po predhodnem dogovoru z mentorjem.

PREDČASNA PREKINITEV IZOBRAŽEVANJA. Odjavo sprejmemo pisno do 15. v mescu z veljavnostjo prvega v naslednjem mesecu. V takem primeru je plačnik storitve dolžan poravnati obrok šolnine tega meseca, v katerem je bila do roka oddana pisna odjava. Sledi poračun po programu opravljenih ur  in pribitek popusta zaradi predčasne prekinitve!

Manager glasbenega izobraževanja

mag. Tomaž Krstič

ravnatelj@glinsi.org

 

 

PRIJETNO IN USPEŠNO ŠOLSKO LETO

 


  
Copyright (c) 2018 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement