23. junij 2021 ..:: Program4 ::..   Login
 Razvijanje mentalnih sposobnosti s pomočjo igranja inštrumenta Minimize

 

Razvijanje mentalnih sposobnosti s pomočjo igranja glasbenega inštrumenta

 
CILJI: povečanje aktivnosti možganov, ki jo sprožimo z igranjem ritmičnih vaj na glasbenem inštrumentu. Udeležence tečaja želimo aktivno vključiti in jih naučiti igrati osnovne glasbeno-ritmične elemente. Igranje inštrumenta vpliva na dinamičnost posameznika, ta pa se praviloma odlikuje po bistrosti duha, mišljenja in ustvarjalnosti. S pridobljenim znanjem lahko udeleženec samostojno uporablja pridobljene veščine in tudi nadgrajuje.
 
VSEBINA:
  • Udeleženci se najprej seznanijo z osnovnimi glasbenimi simboli, s katerimi so zapisane najenostavnejše ritmične vaje in ki jih bodo kasneje brali in igrali.
  • Na inštrumentu bodo znali prepoznati območje 5-ih zaporednih tonov C-dur lestvice in jih uporabljati pri igranju leve oz. desne roke. Tone bodo znali zapisati v notno črtovje določenega glasbenega ključa in jih prebrati med igranjem.
  • Glasbene vaje bodo zapisane v četrtinskem taktovskem načinu, melodijo pa bodo gradile note četrtinke, polovinke in celinke. Igranje vaj bo potekalo ob obvezni spremljavi enakomernega ritma, ki ga bo vodil (metronom, boben tolkala, bas linija).
  • S postopnim glasbenim napredovanjem in obvladovanjem igranja inštrumenta, bomo v ritmično muziciranje vključevali zahtevnejše glasbene elemente. S temi pridobljenimi veščinami bo ritmično igranje ob spremljavi ritma odličen in nepogrešljiv trening možganov za ohranjanje in razvijanje mentalnih sposobnosti posameznika..
 
POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS:
Program je namenjen osebam (od 18 let naprej), ki si želijo intelektualnih izzivov in tisti, ki želijo ohraniti svoje mentalne sposobnosti. Telesna aktivnost – dinamika, ki jo sprožimo z igranjem inštrumenta, pomaga pri učenju in pomnjenju ter reproduciranju naučene snovi in nabranih izkušenj. To pomeni, da pridobivamo, obdelujemo in sprejemamo novo znanje in spretnosti, kar lahko skupno poimenujemo učenje za učenje. Pridobljeno novo znanje in spretnost igranja na inštrument je odličen glasbeni trening (hitro premikanje prstov, rok, ramenskega obroča, vratu in glave), ki stimulira aktivnost možganskega omrežja, to je pospešeno cirkulacijo v možganih in posledično izboljšanje aktivnosti osrednjega živčevja
 
NAČIN IZVAJANJA: individualno /timsko, vodeno praktično učenje igranja na glasbeni inštrument in glasbene teorije.  
 
TRAJANJE:  18 / 36 andragoških ur; 1x tedensko 1 ura  ali po predhodnem dogovoru.
 
KRAJI, DATUMI IN VPIS: tečaje izvajamo v prostorih glasbene šole v Ljubljani, Radovljici in Škocjanu. Vpis na e-vpisnici: e-Vpisnica pod program »Razvijanje mentalnih sposobnosti«.
 
POTREBNI PRIPOMOČKI: tečajniku je omogočen dostop do e-učilnice, v kateri je na razpolago vsa glasbena literatura, potrebna za ta program. Priskrbijo si le notne zvezke, pisalo in prenosni medij (USB-ključ, ipd).


 Print   
Copyright (c) 2021 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement