23. junij 2021 ..:: Program Y ::..   Login
 Aranžiranje skladbe Minimize

Oblikovanje melodije in harmonije

 
CILJI: udeležence tečaja želimo aktivno vključiti in jim predstaviti področje glasbene produkcije. Namen programa je ustvariti preprosto priredbo (aranžma) skladbe in jo pretvori v ustrezen format, ki ga lahko uporabimo na različnih nosilcih zvoka (CD/MP3 predvajalnik, mobilni telefon, I-pod).
 
VSEBINA:
  • Seznaniti se z osnovno STROJNO in PROGRAMSKO opremo, ki jo lahko uporabljamo za ustvarjanje in prirejanje skladb (urejevalniki glasbe, sekvencerji, urejevalniki zvokov, ipd),
  • Spoznati osnovno orodje za zapisovanja oz. urejanja glasbenega motiva-melodije (grafični zapis, strukturni zapis, klasični notni zapis, zapis z glasbenim inštrumentom v realnem času),
  • Ustvariti nov glasbeni motiv ali uporabiti-preoblikovati že poznano melodijo (osnovna melodija, spremljevalni inštrumenti, stil glasbe, ipd),
  • Oblikovati produkcijo za ustvarjeno skladbo (prostorska razporeditev zvoka, panorama, mix vključenih inštrumentov v skladbo),
  •  Zaključiti priredbo skladbe in jo zapisati v MP3 in MIDI format, ki ga lahko uporabimo za različne nosilce zvoka ( CD/MP3 predvajalnik, mobilni telefon, ipd).
 
POGOJI IN POTREBNO PREDZNANJE ZA VPIS: program je namenjen dijakom, študentom in odraslim osebam, ki imajo osnovno znanje uporabe PC-ja v Windows okolju. Glasbeno predznanje ni obvezno, je pa zaželeno.
 
NAČIN IZVAJANJA: individualno /timsko, v obliki predavanj - diskusij, vodeno praktično delo in seminarsko delo.
 
TRAJANJE:  18 / 36 andragoških ur; 1x tedensko 1 ura  ali po predhodnem dogovoru.
 
KRAJI, DATUMI IN VPIS: tečaje izvajamo v prostorih glasbene šole v Ljubljani, Radovljici in Škocjanu. Vpis na spletnem naslovu www.glinsi.org pod program »Priredba melodije–skladbe«.
 
POTREBNI PRIPOMOČKI: tečajniki si priskrbijo navadne ali notne zvezke, pisalo in prenosni medij (USB-ključ, ipd).

 Print   
Copyright (c) 2021 Instrumentalist   Terms Of Use  Privacy Statement